JOGI NYILATKOZAT

Jelen jogi nyilatkozat azokat az elveket és gyakorlati módszereket tartalmazza, amely alapján a PeTitan Informatika Kft. a felhasználókról keletkező adatokat és információkat kezeli és védi.

 1. Általános tájékoztatás

  A lapunkon megjelenő adatokat és információkat törekszünk a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani illetve közölni. Tekintettel arra, hogy a lapon elérhető információk, beleértve az árakat is, tájékoztatásul szolgálnak, a képek illusztrációk, a PeTitan Informatika Kft. nem vállal felelősséget a lapon megjelenő semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán a felhasználónál keletkező esetlegesen bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.
 2. A petitan.hu által gyűjtött adatok

  A PeTitan Informatika Kft. automatikusan gyűjt információkat egyes oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról. Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más nem személyes jellegű információt. Ezek az információk kizárólag összevontan, egyének szerint nem azonosítható módon kerülnek feldolgozásra és statisztikai célokat szolgálnak. Az adatok elemzése segítséget nyújt a látogatók érdeklődésének felméréséhez, szolgáltatásaink igény szerinti fejlesztéséhez.
 3. A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatok

  Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez felhasználóinknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, olyan technikai feltételek alkalmazásával, hogy személyes adatokhoz, vagy azok részeihez illetéktelenek ne férhessenek hozzá. A személyes jellegű információk szolgáltatására a regisztráció során azon célból kérjük felhasználóinkat, hogy statisztikai adatokat nyerjünk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. A felhasználó a PeTitan Informatika Kft. által kezelt adatait a főlapon elhelyezett link segítségével bármikor megtekintheti, módosíthatja.
 4. A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

  A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át. Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak. Felhasználóink számára minden ilyen esetben lehetőséget kínálunk arra, hogy a további tájékoztató anyagok fogadásáról lemondjanak.
 5. A felhasználók elérésére alkalmas adatok

  A felhasználók személyes elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjtünk, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (például webáruház). Az adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.
 6. Linkek

  Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért, vagy az abból fakadó egyes kérdések tekintetében a PeTitan Informatika Kft. kijelenti, hogy sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal.
 7. Adattal történő visszaélés

  Tekintettel arra, hogy a PeTitan Informatika Kft. módjában nem áll a közölt személyes adatok valódiságának illetve annak ellenőrzése, hogy azokat valóban a jelzett személy szolgáltatta-e ki, az ilyen jellegű esetleges visszaélésekért, illetve az azokból eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért a PeTitan Informatika Kft. nem vállal felelősséget. Amennyiben bármely felhasználó azt észleli, hogy nevében bárki személyes adatot szolgáltatott ki részünkre, haladéktalanul értesítse a PeTitan Informatika Kft.-t e körülményről. Ezen értesítés beérkezését követően nyomban gondoskodunk a felhasználó nevében kért szolgáltatás, illetve adatainak törléséről kivéve, ha ettől eltérő nyilatkozatot tesz.
 8. Adatbiztonság

  A felhasználó által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és harmadik félnek azt nem adjuk át. A PeTitan Informatika Kft. mindent megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében.
 9. Szerzői és egyéb jogok

  A lapon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikák, művészeti alkotások, illetve a lap kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései értelmében védelem alatt állnak. A PeTitan Informatika Kft. weboldalai sem részben sem egészben nem másolhatóak le, kivéve azt az esetet, ha erre a felhasználó kifejezetten engedélyt kap. A lapon, vagy egyes linkeken megtalálható termékek elnevezése a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos jogosult.
 10. Irányadó jog

  A jelen tájékoztatóban foglalt, illetve a honlapunkon közölt feltételekre (beleértve a honlapon kínált szolgáltatásokat is) a magyar jog megfelelő rendelkezései az irányadók.

  PeTitan Informatika Kft.

  6727 Szeged, Algyői út 19/A